Garanten för vänsterpolitik i Halmstad

Engagera dig!

Vänsterpartiets styrka är våra medlemmar. Vi har en förmåga att mobilisera för att skapa verklig förändring.

Vår lokala politik

Ett mer jämlikt Halmstad är ett tryggare Halmstad. Vi måste ta tillbaka kontrollen över vår välfärd och göra livet bättre för vanliga Halmstadbor.

Våra företrädare

Här hittar du mer information om vår styrelse, valberedning, ledamöter i nämnder och revisorer.

Sagt och gjort

Vänsterpartiet är ett aktivt parti som tar varje möjlighet vi har att driva på för ett mer jämlikt och hållbart Halmstad. Här kan du läsa om de politiska förslag vi har drivit och de uttalanden vi har gjort i aktuella politiska frågor.

Engagera dig

Bli medlem

Kom och var med! Tillsammans ser vi till att skapa ett Halmstad för alla, inte bara för de rika.

Följ oss på Instagram

På vår Instagram kan du ta del av peppande bilder från vårt kampanjande av våra engagerade medlemmar.

Välkommen till Vänsterpartiet Halmstad!

Ville du istället besöka Vänsterpartiets centrala sida?