Alla inlägg: 2009

Kommunstyrelsen 1/12-09

Första ärendet handlade om detaljplan för Hulabäck 2:161 och 2:168 m fl i Steninge. Planen avser byggande av bostäder i form av 16 st småhus med exploatör Willa Nordic AB. Jag yrkade återremiss för att planen skulle belysas utifrån behovet av andra bostadsformer som hyresrätt och bostadsrätt. Första ärendet handlade...
image

Kommunfullmäktige 26/11 -09

Här beslutades om en skattesänkning med 20 öre av alliansens majoritet i fullmäktige. Det handlar om de statsbidrag för 2010 som regeringen bidragit med och som fått alliansen i Halmstad att minska sin skattehöjning för 2010. S V och MP var emot och hävdade vår egen skattesats och därmed den...
image

Politik eller marknad

Publicerad i Hallandsposten 12 november 2009 Det låter ju bra det där med valfrihet – att var och en ska ha rätt att bestämma över sitt eget liv. Vi ska konkurrensutsätta vår gemensamma välfärd för valfrihetens skull.Det låter ju bra det där med valfrihet – att var och en ska...
image

Var rädd om orden

Publicerad 29 september 2009 (kommentar till ledare 21/9 och debattartikel 17/9) Vad är ”förnyelse”? Enligt ledaren i Hallandsposten är det tydligen att ge entreprenörer trygghet, enkla regler och ekonomiska incitament. Eftersom det finns ett färdigt recept på förnyelse (paradoxen tycks gå ledarskribenten förbi) underkänns Socialdemokraternas programförslag till ny arbetsmarknadspolitik. Nära denna diskussion...
image

Friskolorna och vänstern

Publicerad i Hallandsposten 31 augusti 2009 I HP-ledaren den 21 augusti kritiseras Vänsterretoriken kring friskolor. Poängen i Vänsterkritiken är dock inte den som skribenten påstår att den är. Ledarskribenten hävdar själv att friskolor tenderar att locka de högst presterande eleverna. I skolans värld ”tar en elev med sig” en så kallad...
image