Var rädd om orden

Publicerad 29 september 2009

(kommentar till ledare 21/9 och debattartikel 17/9)

Vad är ”förnyelse”? Enligt ledaren i Hallandsposten är det tydligen att ge entreprenörer trygghet, enkla regler och ekonomiska incitament. Eftersom det finns ett färdigt recept på förnyelse (paradoxen tycks gå ledarskribenten förbi) underkänns Socialdemokraternas programförslag till ny arbetsmarknadspolitik.

Nära denna diskussion ligger debattartikeln den 17/9 av tre representanter för Företagarna i Halland. Dessa avhandlar las i två meningar där lagen sammanfattas med att turordningsreglerna ”lite tillspetsat [är] en diskriminering av duktiga ungdomar” och att de därför bör ”moderniseras”. Som påpekats i en tidigare debattartikel gäller bara turordningsreglerna om inte arbetsgivaren och fackföreningen kommer överens om någonting annat. De ska alltså verka som ett incitament för förhandling. Om de tas bort uppstår den ”moderna” situationen att arbetsgivaren kan säga upp arbetstagare efter eget godtycke.

Det finns inte en väg till förnyelse och modernisering, och att framställa saker på detta sätt är som sagt demokratiskt förkastligt. Att Vänsterpartiet vill ge arbetstagare mer makt över sin egen situation samt trygghet för alla människor – inte bara företagare – är ingen hemlighet. Det betyder inte att vi är emot utveckling; det betyder att vi vill ha en annan förnyelse och en annan modernisering. Makt över orden bör vi alla ha. Detta – om något – borde nog liberala skribenter hålla med om.


Paulina Lundkvist (V)
Carina Rosshed Renkert (V)

Kopiera länk