Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige 26/11 -09

Här beslutades om en skattesänkning med 20 öre av alliansens majoritet i fullmäktige. Det handlar om de statsbidrag för 2010 som regeringen bidragit med och som fått alliansen i Halmstad att minska sin skattehöjning för 2010. S V och MP var emot och hävdade vår egen skattesats och därmed den oppositionsbudget vi lade fram i juni.

Här beslutades om en skattesänkning med 20 öre av alliansens majoritet i fullmäktige. Det handlar om de statsbidrag för 2010 som regeringen bidragit med och som fått alliansen i Halmstad att minska sin skattehöjning för 2010. S V och MP var emot och hävdade vår egen skattesats och därmed den oppositionsbudget vi lade fram i juni.

För egen del hävdade jag, att besparingarna som lagts i våra kommunala verksamheter både 2009 och 2010 hade kunnat flyttas framåt med goda hopp om bättre budgetprognoser längre fram. Efter att ha medverkat i framtagandet av ett antal budgetförslag vet jag, att prognoser bara är prognoser och utfallet för det mesta är betydligt bättre. Men alliansen ser sina chanser att spara på de kommunala verksamheterna i kristider, sänka skatter och därmed fullfölja sin politik som går ut på så lite kommunalt som möjligt, så mycket privat som möjligt och hellre högre avgifter från den egna plånboken. (Det är för övrigt på gång en höjning av taxorna inom äldreomsorgen). Servicen skall dock betalas och orättvisorna ökar med alliansens politik, där de som har gott om pengar kan köpa mest.

I ett annat ärende om Vallåsskolans återuppbyggnad efter brand aviserade socialdemokraterna att de kommer att ta ställning för ett tillagningskök vid återuppyggnaden. Detta har varit en kontroversiell fråga eftersom det finns en stor opinion för ett sådant kök hos föräldrar på Vallås. Vi kommer när detta ärende om investeringen återkommer, att hävda behovet av ett tillagningskök också.

I ärende om bolagspolicy, ägardirektiv och bolagsordningar föreslogs ett antal formella ändringar av direktiven för de flesta bolagen i kommunen. Vi yrkade i V nej till konkurrensutsättningsprövningar för Halmstad & Co. I övrigt var det inga partiskiljande uppfattningar i detta ärende.

Sedan antogs en ny ”personalpolitisk riktlinje”, ett nytt dokument där personalens rättigheter och krav beskrivs på ett tydligare sätt. Det har utarbetats utifrån kommunens visioner som formulerats i budgetbeslut och planeringsdirektiv. Riktlinjen antogs i politisk enighet.

Mariann Norell

Kopiera länk