Kommunstyrelsen 19/1 2010

Återigen ett sammanträde med få ärenden, undrar var politiken tar vägen? Viktigast för Halmstadborna var förmodligen godkännande av planprogram för Bergsgård 1:16 med flera fastigheter Trottaberg-Ranagård. Detta skall bli ett område med utbyggnad av bostäder för drygt 500 hushåll. Området ligger strax öster om Karlstorp utmed gamla Tylösandsvägen och blir en fortsättning på Söndrums kyrkby. Här planeras nu för ett område med blandade byggformer, en centrumbildning med möjlighet till affärslokaler och hyggligt stora gröna stråk. En del boende i villaområdena intill har klagat över att nu bli granne med detta område, men ej fått gehör för sina synpunkter. Kommunstyrelsen sa ja till planprogrammet i politisk enighet. Området får en prägel ungefär som Bäckagård, vilket tidigare har varit det enda större området i Söndrum med ett rejält tilltaget antal hyreslägenheter. Det var därför lätt att säga ja till detta förslag ur vänstersynpunkt.

Återigen ett sammanträde med få ärenden, undrar var politiken tar vägen? Viktigast för Halmstadborna var förmodligen godkännande av planprogram för Bergsgård 1:16 med flera fastigheter Trottaberg-Ranagård. Detta skall bli ett område med utbyggnad av bostäder för drygt 500 hushåll. Området ligger strax öster om Karlstorp utmed gamla Tylösandsvägen och blir en fortsättning på Söndrums kyrkby. Här planeras nu för ett område med blandade byggformer, en centrumbildning med möjlighet till affärslokaler och hyggligt stora gröna stråk. En del boende i villaområdena intill har klagat över att nu bli granne med detta område, men ej fått gehör för sina synpunkter. Kommunstyrelsen sa ja till planprogrammet i politisk enighet. Området får en prägel ungefär som Bäckagård, vilket tidigare har varit det enda större området i Söndrum med ett rejält tilltaget antal hyreslägenheter. Det var därför lätt att säga ja till detta förslag ur vänstersynpunkt.

Kommunstyrelsen beslutade också i politisk enighet att säga ja till en miljöpartimotion om att göra Halmstad till en Fair Trade City, vilket var bra. Frågan hänsköts dock till näst omgång planeringsdirektiv med budget för vidare hantering.

Mariann Norell

Kopiera länk