Uncategorized

Kommunstyrelsen 2010-02-02

Vid dagens sammanträde fattades beslut om detaljplan för Halmstad 9:158 mfl fastigheter på Sofieberg, Kärleken. Ett stort område skall bebyggas med bostäder, man räknar med ca 200 bostäder och 64 boende för äldre och några gruppbostäder. Det blir en hyggligt stor utbyggnad av Sofieberg som ställer krav på mer förskola, grundskola m m. Som väl är innehåller denna detaljplan ett blandat boende med olika upplåtelseformer, vilket vi krävt innan vid nybyggnation på Sofieberg/Kärleken men då inte fick ja till.  Ärendet gick igenom i politisk enighet.

Vid dagens sammanträde fattades beslut om detaljplan för Halmstad 9:158 mfl fastigheter på Sofieberg, Kärleken. Ett stort område skall bebyggas med bostäder, man räknar med ca 200 bostäder och 64 boende för äldre och några gruppbostäder. Det blir en hyggligt stor utbyggnad av Sofieberg som ställer krav på mer förskola, grundskola m m. Som väl är innehåller denna detaljplan ett blandat boende med olika upplåtelseformer, vilket vi krävt innan vid nybyggnation på Sofieberg/Kärleken men då inte fick ja till.  Ärendet gick igenom i politisk enighet.

Information om Värmekällan 1 d v s Kristineheds anläggning och en ev utbyggnad av hanteringen av avfall där ledde till att ärendet utgick för att efterhöra vad Hems bolagsstyrelse anser om ett antal olika frågor. Detta ärende återkommer till kommunstyrelsen i mars. Hur utbyggnaden ser ut och vad den innebär är intressant framförallt för Vallåsbor som återkommande haft problem med avfallshanteringen på Kristinehed och Skedalatippen.

Renhållningstaxan höjdes med 54 kr per år i fast avgift. Huvudskälet var att täcka kostnaderna för de nya återvinningscentralerna, varför denna måttliga höjning av oss vänsterpartister får anses okej. Beslut i politisk enighet om detta.

Motion om upprustning av Östra Strandens fritidsområde från en enskild partimedlem i (spi) avslogs av en enig kommunstyrelse. Elaka tungor säger att denna person vill ha en egen brygga i Ryttarvägens förlängning. Vi hänvisar till det nya handikappbadet som öppnades förra året.

Slutligen antogs en ny avgiftstaxa för Halmstads kommuns barnomsorg. S och V sade nej och tycker att den gamla taxan är bättre. Men alliansen vill höja avgifterna och det blir rätt rejäla höjningar för stora grupper barnfamiljer. En familj med 2 barn (1 och 4 år) och gemensam bruttoinkomst 42 000 kr som har tid för barnen 16 tim eller mer får en höjning med drygt 400 kr per månad. Det är en stor andel av barnfamiljerna som finns här . Så här tar alliansen tillbaka sina skattesänkningar!
Vi reserverade oss mot beslutet i kommunstyrelsen.

Kopiera länk