Uncategorized

Kommunstyrelsen 2010-02-16

Dagens kommunstyrelse hade få ärenden. Första ärendet handlade om bidrag till Röda Korset och Hemvärnet. Ärendet bordlades för att de skall bjudas in och redovisa sin verksamhet och ekonomi före beslut.

Dagens kommunstyrelse hade få ärenden. Första ärendet handlade om bidrag till Röda Korset och Hemvärnet. Ärendet bordlades för att de skall bjudas in och redovisa sin verksamhet och ekonomi före beslut.

Ett projekt med ledare för fotbollsidrott i samarbete mellan Högskolan i Halmstad och Halmstads kommun överlämnades till verksamhetsberedning för ställningstagande i samband med budgetarbetet för nästa år.

I övrigt hanterades ett attestärende och remissvar på vindkraftspark på fastigheterna Karlstorp 1:19 och 1:49 samt vissa fastigheter i Hylte, där kommunstyrelsen var positiv i politisk enighet.

I övrigt informerades kommunstyrelsen av Eon om framtida satsningar på bland annat biogas i Halmstad, något vi är positiva till.

Mariann Norell

Kopiera länk