Kommunstyrelsen 2010-03-16

Kommunstyrelsen fick till att börja med information om den nya kollektivtrafiklagen som eventuellt kommer att träda i kraft under året. Det blir en konstig organisation där de lönsamma linjerna i länet skall ut på konkurrensutsättning och sedan får den regionala kollektivtrafikorganisationen köpa upp trafik till de olönsamma linjerna. Gissa om det kommer att kosta att ha linjer ut till glesbygden!

Kommunstyrelsen fick till att börja med information om den nya kollektivtrafiklagen som eventuellt kommer att träda i kraft under året. Det blir en konstig organisation där de lönsamma linjerna i länet skall ut på konkurrensutsättning och sedan får den regionala kollektivtrafikorganisationen köpa upp trafik till de olönsamma linjerna. Gissa om det kommer att kosta att ha linjer ut till glesbygden!

Sedan antogs detaljplaneprogram för Snöstorps-Brogård 1:67 m fl fastigheter som skall bli den nya idrottsplatsen, Skedala IP med brukshundsklubbsverksamhet bland annat. Det är verkligen på tiden. Alliansen har försenat starten genom att ej bevilja pengar till start av byggnationen. Men detaljplanen togs nu i politisk enighet.

I yttrande över byggnation på Värmekällan 1 m fl fastigheter handlade det om planen för Kristinehed och utbyggnaden av hanteringen av avfall till värmeverket där. Alliansen hade nu yrkande om att höjden på balning m m ej skulle få överstiga fem meter och godtog ett yrkande om att arbetet med en ny deponi på Kistinge skulle påskyndas. Det handlar här om att Skedala ej längre kan ta emot avfall (denna deponi skall läggas ner) och att det tar tid innan Kistinge kan ta emot avfall. Så här långt var vi överens politiskt. Socialdemokraterna stödda av oss i vänsterpartiet yrkade att kommunstyrelsen skulle uttala, att balning och krossning av  blött avfall sedan i första hand skall göras på Kistinge. Vi fick ej igenom detta yrkande. Med alliansens beslut riskerar Vallåsborna att bli fast i risken för svåra luktproblem från anläggningen på Kristinehed.

Trafikförsörjningsplanen 2010-2011 antogs i enighet av kommunstyrelsen. Vid nästa års trafikförsörjningsplan kan vi förhoppningsvis med en annan politiskt majoritet i kommunfullmäktige göra en större satsning på kollektivtrafiken.

Slutligen skrotades den gamla måltidsutredningen med ett definitivt beslut i enighet. Det betyder att det överhängande hotet att få dålig hämtmat på många ställen i Halmstads kommun kanske kan mötas med fler tillagningskök i olika delar av den kommunala verksamheten.

Mariann Norell

Kopiera länk