Alla inlägg: apr 2010

Idag är det dags – kom och Fira 1 maj med Vänsterpartiet

Kom och fira 1 maj med Vänsterpartiet! 1 maj Firandet börjar kl.13 i Picassoparken. Funkenstein  och Pointless Crew kommer uppträda.  Talare: • Mariann Norell • Anders Lövgren • Jesper´Hillbom • Paulina Lundkvist • Axel Wigforss  Tania Bengtsson kommer att läsa dikter. Länk till Facebookevenemang Alla är hjärtligt välkommna!
image

Kommunstyrelsen 2010-04-20

På detta sammanträde fortsatte diskussionen om stadskontorets fungerande och vi politiker hade många synpunkter på förbättringar. Vi fick vidare information om förslaget till nytt bostadsförsörjningsprogram som skall tas av fullmäktige senare i år. Det ser ut som om det kommer att byggas fler bostäder än vad som byggts tidigare enligt...

Kommunstyrelsen 2010-04-06

Sammanträdet började med information; politikernas enkätsvar på hur man tyckte att stadskontoret fungerade hade gett dåliga betyg. Sedan gavs information om upphandling av företagshälsovården – något vi i vänsterpartiet är emot.  Sedan antogs detaljplan för Haverdal 37:5 m fl och förvärv av fastigheterna Objektivet 1 Ovalen 1 Okularet 2 samt...

Jämlikhet det viktigaste politiska målet!

Jämlikhet är ett politiskt begrepp som borde få återupprättelse. Med jämlikhet som mål har vänsterns politik strävat efter att omfördela och minska klyftorna i samhället. Stora inkomstskillnader och skillnader i möjlighet mellan rika och fattiga, barn och vuxna, kvinnor och män, friska och sjuka och – inte minst – mellan...