Jämlikhet det viktigaste politiska målet!

Jämlikhet är ett politiskt begrepp som borde få återupprättelse. Med jämlikhet som mål har vänsterns politik strävat efter att omfördela och minska klyftorna i samhället. Stora inkomstskillnader och skillnader i möjlighet mellan rika och fattiga, barn och vuxna, kvinnor och män, friska och sjuka och – inte minst – mellan de som har jobb och de som är utan har motverkats. De politiska medlen har varit skatter och olika former av bidrag riktade till olika grupper.

Men efterhand har skattepolitiken och bidragen råkat i vanrykte. Braskande rubriker om bidragsfusk och ett ökat tryck från höger i politiken där bidragsberoende blev lika med utanförskap gav alliansen valseger 2006. Sedan startade en omfördelning från de fattiga till de rika. Skattelättnader huvudsakligen riktade till dem med höga inkomster och till företagare, stora som små. Med omvända subventioner skulle bidragsberoendet och utanförskapet minska. Olika typer av subventioner till arbetsgivare skulle få fler i jobb. Men så blev det inte. Arbetslösheten har ökat till oanade höjder och nu är det företagare och arbetsgivare som blivit bidrags- eller ska vi säga rabattberoende.

Priset är ökade klyftor och en drastiskt ökad ojämlikhet. När skillnaderna i villkor mellan olika grupper i samhället ökar så ökar också social oro, stress och stressrelaterade sjukdomar, kriminalitet och missbruk. När skillnaderna är mindre har människor större tillit till och förtroende för varandra, gemenskapen mellan människor ökar och viljan att samarbeta och hjälpas åt blir större. Samarbete blir viktigare än konkurrens om man så vill. Solidaritet blir mindre av en privatsak och mer av gemensamma grundläggande värderingar. Så hjälps vi åt och får ett bättre samhälle.

Hur vi omfördelar med skatter och bidrag är väsentligt. Det är möjligt att den gamla omfördelningspolitiken blev omodern eller delvis hade slutat fungera. Men oavsett hur skatter och bidrag är konstruerade så är de och skall vara ett medel för en rättvisare fördelning av välfärden. Fast för alliansen blir den ett medel för att öka ojämlikheten.

Mariann Norell

Publicerad i Hallandsposten 2010-04-12

Kopiera länk