Alla inlägg: ons apr 2010

Kommunstyrelsen 2010-04-20

På detta sammanträde fortsatte diskussionen om stadskontorets fungerande och vi politiker hade många synpunkter på förbättringar. Vi fick vidare information om förslaget till nytt bostadsförsörjningsprogram som skall tas av fullmäktige senare i år. Det ser ut som om det kommer att byggas fler bostäder än vad som byggts tidigare enligt...

Kommunstyrelsen 2010-04-06

Sammanträdet började med information; politikernas enkätsvar på hur man tyckte att stadskontoret fungerade hade gett dåliga betyg. Sedan gavs information om upphandling av företagshälsovården – något vi i vänsterpartiet är emot.  Sedan antogs detaljplan för Haverdal 37:5 m fl och förvärv av fastigheterna Objektivet 1 Ovalen 1 Okularet 2 samt...