Kommunstyrelsen 2010-04-20

På detta sammanträde fortsatte diskussionen om stadskontorets fungerande och vi politiker hade många synpunkter på förbättringar. Vi fick vidare information om förslaget till nytt bostadsförsörjningsprogram som skall tas av fullmäktige senare i år. Det ser ut som om det kommer att byggas fler bostäder än vad som byggts tidigare enligt denna plan men enligt min mening borde mer kunna satsas eftersom det finns ett stort uppdämt behov av bostäder inte minst bland unga i Halmstad.

Ett planprogram för Gasen 1 antogs i politisk enighet. Det är tomten söder om Nyhemstorg där det nu finns en obemannad bensinstation som vi skall kunna bebygga med bostäder, vilket är bra. För övrigt var det mest formaliaärenden vid detta sammanträde.

Mariann Norell

Kopiera länk