Kommunfullmäktige 2010-04-22

Först på detta fullmäktige föredrog revisorerna årsberättelsen och sitt förslag om ansvarsfrihet – vilket beslutades. Årsredovisningen för 2009 godtogs också. Det blev dock få kommentarer om att alliansens ej nått en hel del av sina mål med politiken i Halmstad. Miljöpartiet var mest kritiska till ej uppnådda miljömål.  Beslut fattades sedan i politisk enighet om inköp av ett antal fastigheter mellan järnvägen och hamnen. Alliansen vill dock ha dem avsatta till en hamnled medan vi vänsterpartister hellre ser bostäder och annat utmed Nissan och nära havet.

Folkpartiet fick sin motion om att göra Halmstad till en Eurokommun avslagen – som väl var. Fullmäktige antog sedan nya bidragsregler för friskolor. Under galgen kan man säga. Vi vill inte ha vare sig friskolor eller generösare bidrag till dem men kommunen är tvungen att anpassa sig till lagförslag och beslut som antagits av riksdagen.

Mariann Norell

Kopiera länk