Uncategorized

Kommunstyrelsen 2010-05-04

Vid detta sammanträde antogs detaljplanen för kv Gråmunken i politisk enighet. Beslut om försäljning av fastigheten Drottning Kristina 1 togs också. Vår egen motion om HBT-kompetens bland kommunens anställd avslogs tyvärr, men återkommer i fullmäktige. Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats höjdes, t ex innebär det dyrare platser för försäljning på Stora Torg. Det blir dock fortfarande fritt för offentliga och politiska organisationer. Mest skiljelinje mellan (s) (v) och alliansen var det i ärendet om Halmstads Flygplats där alliansen ville utvärdera först 2020 medan vi i v och s säger 2013. Alliansens linje vann dock.
Mariann Norell

Kopiera länk