Kommunstyrelsen 2010-06-08

Dagens första ärende var planeringsdirektiv med budget 2011-2013, där alliansen fick majoritet för sitt förslag och S och V lade förslag på oppositionens budget. Ärendet kommer upp i fullmäktige 22 juni.
Två ärenden handlade om kommunens nya organisation vilken beslutades. S och V yrkade på en utvärdering efter två år, vilket gick igenom.
Alkoholförtäringsbeslut på Marinfestivalen på allmän platsmark runt området beslutades, alkoholförtäring får se på de ställen som har tillstånd inom området.
Alliansens förslag till ägardirektiv för de kommunala bolagen gick igenom. V yrkade här lägre avkastningskrav, att effektiviseringar genom att anlita privat verksamhet ej skulle krävas samt att HFAB ej skall ha direktiv om hur stor andel av hyresrätterna de får äga eller att de ska sälja ut hyresrätter till bostadsrätter. Dessa yrkanden fick vi ej igenom. Även detta ärende kommer till fullmäktige.
Ärenden om fördjupad översiktsplan 2030 och ny transportplan beslutades att gå ut på samrådsremiss. Nu är det läge att komma med synpunkter från kommuninvånare och grupper. Vi kommer i V att ha synpunkter på hur vi minskar biltrafiken och ökar bussåkandet och på att behovet av en Södra Infart och ny hamnled kan lösas på annat sätt än i förslaget.
Sedan gick 8 (!) ansökningar om att driva gymnasiefriskolor i Halmstad igenom, där alliansens partier röstade för och S och V emot. Om de startar lär det inte finnas någon kommunal gymnasieskola kvar. Även dessa ärenden kommer upp i fullmäktige.
Mariann Norell

Kopiera länk