Vänsterpartiet siktar på sex mandat

Vänsterpartiet siktar på sex mandat

Genom att återinföra tre nivåer i förskoletaxan, ge möjlighet till skolfrukost och motverka att enbart marknadskrafterna avgör var i Halmstad en person har råd att bosätta sig, hoppas Vänsterpartiet få minst sex mandat i kommunfullmäktige i valet.

//

– Alliansens politik har gjort att de sociala klyftorna i Halmstad ökat. Och det är barn och unga som får betala priset för vår låga skatt, säger Vänsterpartiets tidigare kommunråd, Mariann Norell.

Vänsterpartiet presenterade sitt kommunalpolitiska program med visioner för 2011–2014. I fokus är kampen mot orättvisor och en ökad solidaritet.

– Det handlar om att återställa en del av det alliansen raserat, men också om att driva Halmstad framåt på ett bra sätt, säger Paul Liljencrantz, som bland annat är partiets representant i barn- och ungdomsnämnden.

Han betonar vikten av att alla elever kan få frukost i skolan och att man satsar på fler tillagningskök.

– Vi vill också minska antalet barn i förskolegrupperna till elva på småbarnsavdelningarna och 16 i övriga grupper.

Maria Johansson, som står på tredje plats på partiets lista till kommunfullmäktige, poängterar att de äldre måste kunna ha en aktiv fritid och att de som behöver serviceboende ska inte behöva stå i kö.

– Vi måste beakta deras behov, så att de kan delta i samhällslivet.

Finansieringen kommer, enligt Vänsterpartiet, delvis att lösas av att S, V och MP värnar omsorgen, och därför kommer att bidra med mer pengar till kommunerna vid en valseger.

– Skatten ska bara höjas om det behövs. Men man ska vara medveten om att vi har en låg taxa och att det har sitt pris, säger Mariann Norell.

Publicerat i Hallandsposten den 15 juni 2010

Läs hela Vänsterpartiet Halmstads Kommunpolitiska program

Kopiera länk