Uncategorized

Budget 2011-2013 med planeringsdirektiv

Budget 2011-2013 med planeringsdirektiv

 Nu har vi – S V och MP gjort ännu en budget med planeringsdirektiv, denna gång en budget för valåret. Jag vill börja med att tacka samarbetskamraterna för ett gott humör och en gemensam god vilja att hitta lösningar fast förutsättningarna varit knappa bland annat på grund av en regering som inte gärna gynnar kommunerna eller för den delen vår gemensamma offentliga sektor. Ett tack också till stadskontorets ekonomiavdelning som ständigt stått oss bi – och stått ut med oss!

 Årets budgetarbete har präglats av att det är valår. Vad har då varit viktigt för oss i oppositionen och för oss vänsterpartister. Vad är viktigast att satsa på utifrån hur det ser ut i Halmstad idag?

 Utan tvekan är det frågan om rättvisare villkor i en tid då klyftorna ökar och har ökat särskilt under alliansens styre. Och utan tvekan är det de många unga som går utan arbete som vi vill satsa på.  Det ser idag ut som om de inte behövs förutom som billig arbetskraftsreserv i RUT-jobb, i handeln eller i de många arbetskraftsuthyrningsfirmor som nu står beredda med subventionerade unga till dålig eller ingen trygghet i anställningen.

 I Halmstad är 9 % av de unga 18-24 år utan arbete eller i arbetsmarknadsåtgärd för närvarande. Det motsvarar en hel årskull barn. 324 är öppet arbetslösa och 539 i åtgärder av olika slag. Vi satsar 25 miljoner 2011 på arbete, praktik, utbildnings- och lärlingsplatser. Och vi kommer – vid byte av regering – att satsa ytterligare på att få in unga i våra kommunala verksamheter som kan ersätta de stora pensionsavgångarna som väntas. Det innebär i så fall en period med större personaltäthet i  t ex skolan, vården och omsorgen. Vi satsar på jobb och arbetslivserfarenhet – inte på fortsatt höga försörjningsstöd.

 För barn och unga med olika svårigheter fortsätter vi våra satsningar på elevhälsovård och på barn och ungdomsvården inom socialförvaltningen. Det är viktigt att kommunen kan ge hjälp och stöd för att jämna ut klyftorna och för att ge dem som har störst behov bättre förutsättningar i Halmstad.

 I förebyggande syfte vill vi också satsa mer på föreningslivet, på idrotten, studieförbunden och kultur för barn och unga. Vår satsning på en ny Örjansskola är ett led i detta förebyggande arbete. Vi vill att kulturskolan skall nå fler och att Halmstad skall ha en egen grundskola med kulturprofil, centralt och tillgängligt för alla utan de höjda avgifter alliansen redan beslutat om. Vi vill ha kommunala skolor som med råge kan konkurrera med de nya friskolor som etablerat sig i vår kommun. Vi vill erbjuda trygga verksamheter som är långsiktiga satsningar – och som inte har krav på sig att skapa vinster!

Det finns också några satsningar i denna budget på en bättre välfärd i Halmstad som vi vänsterpartister hoppas skall visa på en riktning för Halmstadborna. Vi återställer taxor som alliansen höjt för barnomsorg, vi vill satsa på en bostadsförmedling med ett mer samlat grepp på bostadsmarknaden. Vi vill ha en bättre planering vid nybyggnation och en satsning på ett mer integrerat Halmstad, där människor får större möjligheter att välja var man vill bo och leva. Det innebär naturligtvis att bygga fler bostäder än hittills med varierade upplåtelseformer. Och det innebär att välja bostadsform som motverkar den nuvarande segregationen eller uppdelningen. Det innebär också en satsning på förbättringar av bostadsmiljöerna främst på öster där vi politiskt agerar för att göra Andersberg till ett mer attraktivt bostadsområde.  Satsningen på en grönt stråk ner till havet är ett exempel på vad som kan göras.

Den kanske största satsningen fördelningsmässigt i denna budget – förutom pengar för att motverka ungdomsarbetslösheten – är det 1000-kort som vi fortsätter finansiera och som i praktiken blir en stor omfördelning till nytta för alla de som väljer att åka buss istället för bil. De flesta som redan idag tar bussen har ingen bil eller har inte hunnit skaffa sig bil än. Vi vill naturligtvis också att kortet skall bidra till att fler väljer buss istället för bil och att vi därmed får ett Halmstad med bättre luft och en mer människovänlig miljö.

Tillsammans med andra miljösatsningar, som biogasdrivna bussar och tydliga direktiv för de kommunala verksamheterna i miljövänlig riktning vill vi bidra till en renare miljö och en bättre och mer hälsosam framtid för Halmstadbor och besökare.

Alliansens budget ser ut som alliansens budgetar har gjort tidigare. Man väljer att spara istället för att satsa sig ur krisen. Det är viktigare att vi har ett överskott på finanserna än att tillgodose människors behov. Fortsatta sparbeting döljs genom att inte kompensera för inflationen. Utifrån vad vi sett för beslut här i fullmäktige kan vi utgå ifrån att taxor kommer att höjas, att fler friskolor och privata verksamheter får etablera sig och urholka de kommunala verksamheterna. Det kommer att finnas ett glapp mellan de höga målen och de resurser som verksamheterna får för att tillgodose dem. I gårdagens HP kunde vi läsa att Sverige kan vara ett av världens rikaste länder om alliansen vinner valet enligt moderaternas Henrik von Sydow. I linje med detta kanske Halmstad kan bli Sveriges rikaste kommun om finanserna får fortsätta vara det viktigaste målet. Vad vinner vi med det om människor har det svårt? Vi i Vänsterpartiet vill ha ett Halmstad där människor har det bra, där behoven tillgodoses och där de som har problem får god och lättillgänglig hjälp. Finanserna är viktiga för tryggheten men inte som politiska mål.

Bifall till oppositionens planeringsdirektiv med budget.

Mariann Norell

Gruppledare för Vänsterpartiet i Halmstads kommunfullmäktige

20100622

Kopiera länk