Uncategorized

Kommunfullmäktige 2010-06-22

Första ärendet behandlade budget med planeringsdirektiv, se mitt inlägg i debatten nedan. Alliansens förslag vann efter votering. Nu står förhoppningen till valet och ett nytt budgetbeslut efter en valseger för oss rödgröna.

Därefter antogs förslag om ny organisation av en del nämnder och styrelser, bland annat kommunstyrelsen och arbetslivsnämnden som nu slås ihop med utbildningsnämnden. Ett förslag som vi vänsterpartister är måttligt förtjusta i. Egentligen hade vi hellre sett en kvarstående arbetslivsnämnd som organiserats ihop med komvux och en gymnasieskola i regionens regi. Så blev det inte varför vi valde att delta i detta beslut men med tillägget att den nya organisationen skall utvärderas efter två år.

Slutligen antogs nya ägardirektiv för bolagen. Vi valde att lägga förslag på ändringar som visar hur vi ser på bolagen. Att de inte behöver effektivisera, sälja ut delar (bland annat hyresrätter till bostadsrätter) samt att de ej skall ha vinstkrav på den nivå alliansens vill. Vi fick dock inga gehör för detta och reserverade oss mot beslutet som en markering.
Mariann Norell

Kopiera länk