Kommunstyrelsen 2010-06-23

Denna dag, dagen efter budgetfullmäktige hade kommunstyrelsen en heldag, där revisorerna föredrog rapporter och där en handikapputredning föredrogs. En diskussion om kulturpolitik med hjälp av extern föreläsare startade men kom inte särskilt långt p g a tidsbrist. Dock kommer denna fråga åter, framförallt om rödgröna vinner valet eftersom kulturpolitiken i Halmstad verkligen behöver ett lyft efter en valseger för oss och de rödgröna.
Bland ärendena vid sammanträdet kan nämnas, att hemvårdsnämnden fick ett tilläggsanslag för ökade hyreskostnader som de ej kunnat styra över. Planprogram för ombyggnaden av stora delar av Maratonvägen och för Klotet 25 (f d macken som nu skall bli bostäder för unga) antogs i politisk enighet. I övrigt var det mest administrativa ärenden som avhandlades på detta sammanträde.

Kopiera länk