Rödgrönt samarbete för ett bättre Sverige

Rödgrönt samarbete för ett bättre Sverige

Publicerat i Hallandsposten den 24/7 2010 

Sverige ska vara ett land för alla. Våra framsteg, vår framgång och vår framtid bygger på att alla människor får många nya möjligheter i livet. Och att fler får jobb.

Vi vill att Sverige ska vara världens mest jämställda land. Att Sverige ska leda utvecklingen av moderna lösningar för ett hållbart samhälle i full sysselsättning. Att klyftorna mellan rika och fattiga ska bli mindre.

Sverige behöver en rödgrön regering som skapar förutsättningar för fler företag och ökat entreprenörskap samt investerar iutbildning och forskning för framtiden. En regering som bygger en välfärd för hela Sverige.

Socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister förenas av ett engagemang för minskade orättvisor, en utvecklad välfärd, nya jobb och grön omställning. Tillsammans vill vi möta framtidens utmaningar och göra Sverige till ett modernare, grönare och mer rättvist land.

Vi vill göra det i en rödgrön regering, och vi vill göra det i ett rödgrönt samarbete i Halmstad.

På den kommande Marinfestivalen iHalmstad delar de rödgröna ett tält. Kom gärna och besök oss för att diskutera alla våra förslag för att underlätta jobbskapande, att skapa ett grönare samhälle och höjd kvalitet i välfärden, såväl iHalmstad som i landet som helhet!

Klas Jacobsson (S)

Roger Orwén (MP)

Paulina Lundkvist (V)

En regering som bygger en välfärd för hela Sverige.

Kopiera länk