Uncategorized

Rösta Rödgrönt i Valet!

Vänsterpartiet  tror på ett grönt Halmstad

Där vi inte släpper ut en massa avgaser som är farliga för miljön

Där vi har en kollektivtrafik som passar människors resande och plånbok betydligt bättre än idag

Där vi tar hand om våra sopor på ett klokt sätt som gynnar framtiden och ekonomin

Där vi bygger hållbart och skapar bostadsområden som är bra för miljön och ekonomin

Vänsterpartiet tror på en ungdomsHalmstad

Där det finns gott om platser att leka, lära, idrotta och spela musik

Där inte allt kostar så mycket som idag

Där man kan få bra hjälp om det är svårt i skolan

Där man kan få hjälp att komma ut i arbetslivet om man behöver det

Och där man kan få hjälp om man har problem av olika slag

Vänsterpartiet tror på ett Halmstad för de äldre

Där det skall vara lätt att få hjälp om det behövs

Där taxorna hålls låga och hjälpen inte beror på hur mycket pengar man har

Där det erbjuds aktiviteter och kultur även på äldreboenden

Där man inte behöver välja bland 50-tals alternativ för att få bra och rätt hjälp

Och där anhöriga får ett bra stöd

Vänsterpartiet tror på ett Halmstad där det går att skaffa bostad

Där man inte behöver låna miljoner för att få bo

Där det finns ett utbud av bostäder i olika former i kommunens alla delar

Där det går att få tydlig information om var och när det finns bostad ledigt

Där områden med dåligt rykte får bättre status och bättre bostadsmiljöer

Vänsterpartiet tror på en öppen nära och tillgänglig kommunal service

För de som behöver komma igen efter ett misslyckande

För de som har funktionshinder och behöver mycket hjälp

För föräldrar som har barn i förskolan och skolan

För unga som behöver förbättra sin utbildning

Och vi vill ha en regering som tycker om och gärna stödjer kommunal verksamhet…

Rösta rödgrönt i valet!

Kopiera länk