Uncategorized

Kommunstyrelsen 2010-10-05

Vid dagens sammanträde behandlades tre miljömotioner från oss rödgröna gemensamt om hämtning av hushållsavfall, och hantering av biogas för att öka möjligheterna att kunna använda biogas som drivmedel till bilar i Halmstad. Alliansens majoritet röstade ner motionerna. Vi och socialdemokraterna reserverade oss mot beslutet.
Ett handlingsprogram för hållbar energi antogs. Där hade s och v yrkanden om vissa tillägg som delvis antogs av alliansen. Det förvånade undertecknad, som funderar på om alliansen försöker blidka miljöpartiet under pågående förhandlingar om majoriteten i Halmstad.
En delårsrapport antogs. Den visar överskott för året på ca 180 miljoner! Som vi kunde använt för att stärka upp verksamheterna i kommunen, nå bättre mål m m. i stället för att spara som alliansen gjort. Så mycket pengar motsvarar nästan 1,5 skattekrona i kommunalskatt. Sedan antogs nya renhållningstaxor som i flera fall kan bli en justering nedåt för Halmstadborna. Ett tilläggsanslag för Tall Ships Tace på 3 miljoner antogs. Skälet till att vi sa ja till detta var att det blir en satsning på det lokala kulturlivet under denna sommarvecka nästa år. Vidare krävde en arbetsmarknadssatsning på Najaden ett tillskott av kommunen på 1 miljon vilket samtliga partier var överens om. I övrigt inga ärenden av större vikt.
Mariann Norell

Kopiera länk