Kommunfullmäktige 2010-10-28

Så var det dags för det sista fullmäktige för denna mandatperiod. Sammanträdet avslutades med avtackningar av ett förvånansvärt stort antal ledamöter som alltså inte återkommer i nästa månad och fullmäktiges ordförande som slutar efter fyra år på ordförandestolen. Han har trots sin politik (han är moderat) varit en bra ordförande. Jag råkade i luven på honom om möjlighet att yttra sig i allmänhetens frågestund. Men han återkom, ändrade sitt beslut och bad om ursäkt.
Dagens sammanträde började med att jag frågade – på ledamöternas frågestund – när alliansen tänker tända lyset i Halmstad. Utifrån delårsrapporten kan vi konstatera, att det finns 260 miljoner i överskott enligt det s k balandskravet och det har funnits möjlighet att tillskjuta pengar sedan förra delårsrapporten i maj-juni. Ändå har man fortfarande inte tänt upp på nätterna, tragiskt när nu det stora novembermörkret sänker sig över oss. Svar fick jag från teknik- och fritidsnämndens ordförande att de skall börja tända i början av december.
Sedan behandlades tre motioner från S V o MP gemensamt om biogas, avfallskvarnar och hämtning av sorterat hushållsavfall. Samtliga motioner återremitterades för bättre utredning och svar.
Sedan antogs ett handlingsprogram för hållbar energi, där alliansen i kommunstyrelsen gått med på ett antal tillägg från oppositionen. Förmodligen ett resultat av deras uppgörelse med miljöpartiet. I stort är det en bra handlingsplan.
Sedan beslutades att lägga delårsrapporten med periodbokslut 2010-08-31 till handlingarna. Men dessförinnan fick jag lite debatt om att nå målen t ex vad gäller barn och utbildning, trygghet och säkerhet. Här skulle man kunnat satsa mycket mer under pågående budgetår när nu ett överskott prognosticeras på 260,3 miljoner enligt balanskravet. Folkpartisten Björn Molin tyckte inte det utan tyckte att vi kunde sänkt skatten i stället. Jag menade att vi har enorma behov inom skolan och förskolan med för stora barngrupper och alldeles för dålig personaltäthet. Värst är det på fritids, där vi dessutom fått påpekanden från skolverket.
I frågan om tillägganslag till Tall Ships Race yrkade jag att beslutet skulle vara att pengarna skulle tas från kommunens eget kapital. Kommunkoncernen som stod i förslaget till beslut avsåg Rådhus AB vilket innebär att Hems kunder och HFAB:s hyresgäster i praktiken blir de som få betala. Inte bra anser vi i vänsterpartiet som vill ha lägre vinster i bolagen till förmån för lägre taxor och hyror istället. Vi har heller aldrig velat ha Halmstad&Co (som skall ansvara för Tall Ships Race) som nu skall finansieras av de andra bolagen.
Slutligen beslutades om tilläggsanslag för Najadens renovering.
Mariann Norell

Kopiera länk