Uncategorized

Kommunstyrelsen 2010-11-02


Den första ”stora” (15 ordinarie) kommunstyrelsen sammanträdde idag. Visserligen inte på rådhuset utan på Tylöhus och med ett heldagssammanträde. Många nya ledamöter fanns med, bl a två miljöpartister. Förutom val till de olika nya utskotten förekom en del vanliga ärenden. Bland valen var det mest intresssanta att det nya samhällsbyggnadsutskottet som skall handha plan och byggfrågor kommer att innehålla 4 män och tre kvinnor. Gissa vilka som valdes till ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande? Jo tre av männen. Befarar därmed att dessa frågor kommer att fortsätta vara ”grabbarnas klubb”. Kommenterade detta vid sammanträdet samt att det vore bra om vi i detta utskotts reglemente tillade något om etiska regler vid hantering av byggfrågorna. Fick dock inget gehör för detta.
Vid ärendet stadskontorets delårsrapport frågade jag om hur det går med Andersberg som havsnära stadsdel och arbetet med detta. Skulle varit med i verksamhetsplanen för stadskontoret 2010 sades det då. Så går det med politiken och politiska beslut ibland. I ett ärende om ”Barn i behov av särskilt stöd” har revisorerna påpekat att samarbetet mellan barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden har fortsatta brister. Tid finnes ej är en av kommentarerna i rapporten. Och jag undrar om det beror på bristande resurser. Detta är dock inte utrett. Ärendet skall återkomma till kommunstyrelsens bord senare.
Mariann Norell


Den första ”stora” (15 ordinarie) kommunstyrelsen sammanträdde idag. Visserligen inte på rådhuset utan på Tylöhus och med ett heldagssammanträde. Många nya ledamöter fanns med, bl a två miljöpartister. Förutom val till de olika nya utskotten förekom en del vanliga ärenden. Bland valen var det mest intresssanta att det nya samhällsbyggnadsutskottet som skall handha plan och byggfrågor kommer att innehålla 4 män och tre kvinnor. Gissa vilka som valdes till ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande? Jo tre av männen. Befarar därmed att dessa frågor kommer att fortsätta vara ”grabbarnas klubb”. Kommenterade detta vid sammanträdet samt att det vore bra om vi i detta utskotts reglemente tillade något om etiska regler vid hantering av byggfrågorna. Fick dock inget gehör för detta.
Vid ärendet stadskontorets delårsrapport frågade jag om hur det går med Andersberg som havsnära stadsdel och arbetet med detta. Skulle varit med i verksamhetsplanen för stadskontoret 2010 sades det då. Så går det med politiken och politiska beslut ibland. I ett ärende om ”Barn i behov av särskilt stöd” har revisorerna påpekat att samarbetet mellan barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden har fortsatta brister. Tid finnes ej är en av kommentarerna i rapporten. Och jag undrar om det beror på bristande resurser. Detta är dock inte utrett. Ärendet skall återkomma till kommunstyrelsens bord senare.
Mariann Norell

Kopiera länk