Uncategorized

Kommunstyrelsen 2010-11-16

Dagens kommunstyrelse gav information om arbetet med en ny översiktsplan. Beslut togs om aktualiseringsförklaring av den nuvarande fram till en ny kan antas om några år, då så många som möjligt har fått säga sitt.
Beslut fattades vidare om tomtpris för småhus på Sofieberg, enligt förslag från tjänstemännen. Frågan om hur vi skall göra boende i villa möjligt för fler i Halmstad får vi återkomma till kanske gemensamt med socialdemokraterna och i samband med den bostadsförsörjningsplan som är på gång. Ärende om riktlinjer för lokal färdtjänst och riksfärdtjänst antogs i politisk enighet. Dock fick jag besked om att frågan om bilbarnstolar för färdtjänstberättigade skall lösas så att funktionshindrade med barn inte behöver släpa runt barnstolarna. I övrigt fick vi djupare information om ärendet med flerfamiljshus på Tallvik i Söndrum.
Mariann Norell

Kopiera länk