Uncategorized

Kommunfullmäktige 2010-11-25

Det första riktiga fullmäktigemötet för denna mandatperioden började med en motion om Najadens kajplats från KD som ville flytta Najaden under Tall Ships Race så att fritidsbåtar kan lägga till där då. En lätt sak att säga nej till eftersom iordningsställandet med ankringsplatser, vatten och annat skulle kostat en del. Det är olämpligt att betala fritidsbåtsplatser med skattemedel när vi inte avsätter nog med pengar till våra kommunala verksamheter. Motionen avslogs av de flesta partier. Nästa ärende var beslut om att Socialnämnden skall teckna avtal om att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Alla var för utom Sverigedemokraterna. Maria J från V argumenterade väl för varför vi skall hjälpa dessa barn också i Halmstad. Det blev en bra debatt där samtliga partier argumenterade för på ett bra sätt. Sverigedemokraterna pratade om att dessa barn inte delar våra gemensamma värderingar (och vilka är de tro?) och att vi har en massinvandring som gör att vi inte ska ta emot dessa barn. Man kan undra vad SD är så rädda för och varför och vad det egentligen är för värden de vill skydda. Debatten visade i alla fall tydligt att den nya verksamheten är väl förankrad bland de folkvalda i Halmstad, voteringen för blev 68-3.

I övrigt var det fullt med valärenden till nämnder och styrelser detta möte.
Mariann Norell

Kopiera länk