Uncategorized

Kommunstyrelsen 2010-11-30

Första ärendet handlade om lägenheter (bostadsrätter) i Tallvik nära Grötvik. Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen. Lite tråkigt att det inte blev hyresrätter till slut men borätter får godkännas eftersom det blev en förbättring jämfört med bara villor och egnahem som nu dominerar denna del av Grötvik.
Planeringsdirektiv med budget, här antogs alliansens förslag som kommer till nästa fullmäktige. En höjning av VA-taxan godkändes också där man höjer med 50 kr för villor och 287 kr för lägenheter med argumentet att taxan tidigare varit orättvis. Ärende om finansiella riktlinjer bordlades och återkommer efter nyår. I övrigt var det mest ärenden som handlade om administration och även här ett stort antal valärenden.
Mariann Norell

Kopiera länk