Uncategorized

Kommunfullmäktige 2010-12-16

I början av sammanträdet frågade undertecknade miljöpartiet (och Hem AB:s blivande ordförande) hur de ställer sig till att importera sopor från Italien. Svaret blev lite ”jaså” när Roger Orwén förklarade att han personligen var emot detta.
Ärendet Tallvik var uppe till slutligt beslut. Nu blir det bostadsrätter och den hushöjd som invånarna protesterat mot. Min uppfattning är att Tallviksborna (i Grötvik) borde kunna dela med sig av sin fina utsikt.

Budgetbeslutet togs med alliansens majoritet där vi vänsterpartister röstade på det förslag som oppositionsbudgeten innebar. Vissa justeringar i form av tillägg hade gjorts vilket innebär lite större satsningar på bl a förskolorna än alliansen. Förslaget kunde varit bättre men vi får återkomma med en ny budget som förhoppningsvis visar på tydligare skillnader mellan alliansens och oppositionens politik för 2012.

Ny VA-taxa antogs som innebär en höjning men en måttlig sådan.
Slutligen antogs riktlinjer för färdtjänst. Där yrkade vi att färdtjänsten skulle stå för bilbarnstolar så att funktionshindrade med barn ges större möjligheter att resa med barnen. Tyvärr nappade inte fler partier på detta förslag (förutom en moderat som själv har ett funktionshinder). Det hade annars varit en bra julklapp till de barnfamiljer som använder färdtjänst.
Mariann Norell

Kopiera länk