Uncategorized

Kommunstyrelsen 2010-12-14

Diverse administrativa ärenden dominerade denna kommunstyrelse. Mest intressanta ärendet handlade om godkännande av planprogram för Halmstads Teater. Här hade socialdemokraterna några yrkanden som handlade om att vända staden mot Nissan, att ha ett barn- och jämställdhetsperspektiv och att låta programområdet även omfatta området Österskans. Alliansen godtog tillägg med perspektiven men inte att utöka programområdet. Detta var synd eftersom man då binder sig för en hotellbyggnad med många våningar.
Mariann Norell

Kopiera länk