Uncategorized

Kommunstyrelsen 2011-02-01

Här fick kommunstyrelsen information om pågående planering av Resecentrum. Man har nu påbörjat arbetet med att flytta regionbussarna från Norra Station till Resecentrum. En bro över spåren kommer att byggas. Planerna för en modernare byggnad där man kan fika m.m. är ej klara ännu. Men tanken är att också lokalbussarna skall dit och som jag förstod det på den plats där postterminalen nu finns. Detta projekt med ny byggnad är beroende av statliga medel.

Detaljplan för Snöstorp Brogård 1:67 mfl nytt idrotts- och rekreationsområde antogs av kommunstyrelsen, bra om det kommer fram snart. Vidare beslutades om försäljning av mark till lokaler för Biltema i Kårarp (invid E6:an).

Miljöpartiets motion om att tidigarelägga en ny skola i Steninge antogs av alliansen och S reserverade sig utifrån våra gemensamma förslag i budget och planeringsdirektiv. Som ersättare deltog jag ej i beslutet. Vänsterpartiets ståndpunkt vad gäller skola i Steninge är i grunden positiv men att den i så fall skall samlokaliseras med annan kommunal service som äldreomsorg och förskola och kombineras med tanke på ett levande centra för Steningeborna. När detta kan ske beror på befolkningsprognoser och ekonomi. För närvarande finns andra skolor som är viktigare att prioritera.

Detaljplan för kvarteret Skogsbrynet på Östra Stranden antogs. Men det fanns ett bekymmer i handlingarna som jag lyfte. Där skall kunna byggas studentbostäder och av någon underlig anledning stod det skrivet studentbostäder för utbytesstudenter. Jag menade att vi inte skulle medverka till ett segregerat boende för utländska studenter, moderaten D Hultefors tyckte att det kunde man ju för de var ju fattigare(!) Samhällsbyggnadsutskottet som berett  ärendet hade ej uppmärksammat detta. Min förhoppning är att diskussionen i vart fall leder till att Halmstads kommun markerar att vi ej vill ha ett segregerat studentboende.

Miljöpartiet är aktiva med motioner bland annat en om klimatsmart mat som till delar antogs.

Alliansen och miljöpartiet antog vidare en plan för vad de kallar ”ökade livschanser för ungdomar”. S reserverade sig till förmån för en större satsning ekonomiskt för ungdomar med problem att komma in på arbetsmarknaden som ingick i oppositionens budget för 2011. Vi håller med i vänsterpartiet och anser att alliansens satsningar är mycket väsen och lite ull.

Ett lokalt utvecklingsavtal där pengar har sökts för utveckling av olika verksamheter på Andersberg antogs. I detta sammanhang kan nämnas att alliansen endast nämner och har mål för integration och boendesegregationen när det gäller Andersberg och Öster. De anser tydligen att det endast är en fråga för de stadsdelarna. Vi ser det som minst lika viktigt att förbättra möjligheterna att bo på ett bra (och mindre dyrt sätt) i andra stadsdelar/kommundelar.

Vidare skall riktlinjer för parkering i Halmstad nu ut på remiss. Bra om många kan tycka till i denna fråga som både handlar om tillgänglighet och begränsningar (av biltrafiken i centrum).

Mariann Norell

Kopiera länk