Kommunfullmäktige 2011-02-22

Som första ärende antogs detaljplan för Snöstorps idrottsplats. Äntligen sa centerpartisten Alf Andersson. Det är bara att hålla med.
Nästa ärende handlar om Biltemas utbyggnad av lagerverksamhet på Kårarp, alltså utmed E6, samt markaffärer i samband med detta. Samtliga partier utom MP sa ja till detta. MP ifrågasätter enligt min mening med rätta alla dessa logistikverksamheter i Halmstad. Det är dock en följd av att alliansen vill satsa på Halmstad som logistikstad. Vi i vänsterpartiet har valt att säga ja till denna just för att den inte ligger i hamnen och därmed inte heller genererar mycket trafik genom stan. Verksamheten ger oss också fler arbetstillfällen. Om vi skall bygga ut lagerlokaler så är det utmed E6 den skall ligga, inte i hamnen. Vi måste göra vad vi kan för att minska lastbilstrafiken genom stan.
MP fick delvis igenom sin motion om att prioritera en ny skola i Steninge, en motion som skrevs i valrörelsen. Vi säger nej liksom S utifrån att det finns flera andra skolor som måste prioriteras före Steninge och vi anser inte att Steninges behov är de mest akuta eftersom det finns goda möjligheter för barnen där att gå i Haverdals Byskola. För övrigt bör planering för skola i Steninge samordnas med ett tydligare centra där vi kan tillgodose viss äldreomsorg, dagis och fritids samt möjligen kommersiell service utifrån hur befolkningsprognoserna ser ut för Steninge i stort.
MP fick vidare igenom en motion om klimatsmart mat i Halmstad utan andra uppfattningar i debatten. Övriga ärenden var av administrativt slag.
Mariann Norell

Kopiera länk