Kommunstyrelsen 2011-03-01

Vid detta sammanträde var jag suppleant och hade ej förslagsrätt. Första ärendet handlade om detaljplan för Albinsro, en del av det större område som kallas Ranagård som ska byggas ut med bostäder i Söndrum. Detaljplanen antogs av en enig kommunstyrelse. Jag frågade om möjligheten att styra boendekostnaderna vilket kommer att vara utslagsgivande för vilka som kommer att ha råd att bosätta sig där och därmed kan bidra till skapandet av ett mer integrerat Halmstad. Svaret var att det går att styra med krav på upplåtelseformer, möjlighet till tomträtt och genom att kommunen ställer krav om kostnader vid tävling för byggentreprenörer. Så – det borde väl kunna gå om viljan finns.
Nästa viktiga ärende på listan var bostadsförsörjningsprogramment, som också antogs utan politiska skiljelinjer. Det är enligt min mening ett ganska bra och ambitiöst program vad gäller att få fram bostäder. Bekymren kommer att handla om att få till bostadsbyggandet i tid, att se till att vi får en förmedling av bostäder som gynnar många Halmstadbor och kanske att få till en bra medverkan vid planeringen av de konkreta bostäderna för de kommande boendena. Frågan om bostadsförmedlandet lär vi i V och S återkomma till när det blir dags för planeringsdirektiv och budget.
Frågan om detaljplan för Marbäck 2:12 och byggandet av fler villor där hänger i framtiden på VA-utbyggnaden från Halmstad ut mot Simlångsdalen och kommer att i framtiden beröra ovan nämnda bostadsprogram och planer för mer boenden utmed vägen till och i Simlångsdalen. Detaljplanen antogs med direktiv om utredning av VA.

För övrigt var det mindre ärenden förutom ett yrkande som Anna-Karin Malmkvist S lagt om vad jag skulle kalla ”gubbväldet och dess konsekvenser” på stadskontoret. Hennes yrkande gick igenom, vilket förvånade mig som vid ett flertal tillfällen i historien tagit upp och yrkat om detta. Bra jobbat S!
Mariann Norell

Kopiera länk