Uncategorized

Internationella kvinnodagen

Lika lön oavsett kön!

Idag är Sverige en av Europas starkaste ekonomier och vi har råd att investera. Trots det har den borgerliga regeringen fått fyra år av förnyat förtroende att fortsätta sin utförsäljning, utförsäkring och urholkning av vår gemensamma välfärd. Klassklyftorna i Sverige är större än på många år.
Under lång tid har kampen för jämställdhet mellan kvinnor och män gått framåt. Med dagens högerregering har positionerna istället flyttats bakåt. Välfärden försämras, vårdnadsbidrag införs och skattesänkningarna ökar den ekonomiska ojämlikheten mellan könen.
Kvinnor arbetar i och använder välfärden, i högre uträckning än män. Det gäller såväl i Sverige som helhet som här i Halmstad. Det är framförallt kvinnor som är undersköterskor, förskollärare och lokalvårdare. När högern prioriterar skattesänkningar framför att satsa på välfärden är det främst vi kvinnor som drabbas. Ständiga besparingar och privatiseringar gör sig påminda här i Halmstad. Därför är det viktigare nu än någonsin att organisera sig för kvinnors rättigheter och kräva jämställdhet på riktigt. För oss i Vänsterpartiet räcker det inte med floskler i politiska tal och dokument, det krävs handling!
Deltidsarbetslösheten är ett stort problem som gör att orättvisorna mellan kvinnor och män fortsätter. Deltidsarbete skapar dessutom sämre pensioner i framtiden. Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet i Halmstad kommun!
Kvinnor får lägre lön än män för likvärdig arbetsinsats. På jobbet är lönen lägre och arbetsvillkoren ofta sämre. För att komma till rätta med detta i Halmstad, krävs satsningar för att höja lönenivån inom äldreomsorg, för- och grundskola samt städ och måltid. I till exempel äldreomsorgen måste arbetsvillkoren förbättras. Delade pass och flytande tid (där man behöver jaga timmar för att få ihop sin arbetstid) måste tas bort.
Efter jobbet fortsätter många kvinnor med hushållsarbete och omsorg i den egna familjen. Det sammanlagda resultatet är sämre ekonomi och mer stress och ohälsa.
Våra krav är lika lön och goda arbetsvillkor oavsett kön!
 
Tania Bengtsson, ordförande Vänsterpartiet Halmstad
Maria Johansson, ledamot i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet
Kopiera länk