Kommunstyrelsen 2011-03-21

Dagens kommunstyrelse var mest en föredragning/diskussion om den kommande översiktsplaneringen för Halmstads kommun. Det handlar om hur mark, vatten, byggnation i framtiden och annat skall kunna planeras och hanteras och är styrande för beslut enligt Plan och Bygglagen. Meningen är att kommunstyrelsen skall vara styrgrupp och det s k samhällsutskottet vara förberedande för kommunstyrelsen vid framtagandet av denna plan som kommer att – om allt fungerar som det ska – antas av kommunfullmäktige under 2013. Nuvarande plan är 9 år gammal så det är dags för en ny. Avsikten är att många Halmstadbor skall få möjlighet att medverka i arbetet med förslaget och jag hoppas att detta blir bra. För egen del tycker jag att det skall bli ett spännande politiskt arbete med denna plan. Frågorna om var människor skall bo, var olika verksamheter skall ligga och hur vi skall planera för kommunens framtid är jätteviktiga, inte minst för alla unga. Jag hoppas att många barn och unga får vara med i samråd och diskussioner.
Mariann Norell

Kopiera länk