Kommunfullmäktige 2011-03-22

Dagens fullmäktige började med en ambitiös övning där alla ledamöter fick utrymma rådhuset. Efter detta antogs detaljplan för Albinsro del av Bergsgård, en – kan man säga fortsättning av Söndrums kyrkby som nu skall bebyggas med en blandning av upplåtelseformer, vilket är bra. Planen antogs i politisk enighet. Sedan antogs en motion av S om lokala ordningsföreskrifter som tillåter att man tar hunden med sig till begravningsplats. Det har tydligen varit förbjudet tidigare. Efter en ovanligt engagerad politisk debatt vann en övervägande majoritet bifall till motionen. Nio av ledamöterna ville dock inte att hunden skulle få vara med.
Viktigaste ärendet var sedan antagandet av ett Handlingsprogram för bostadsförsörjning. Äntligen kan man säga för jag har frågat efter detta i många år i fullmäktige och kommunstyrelse. Det aktuella programmet har en hygglig ambition, även om jag inte tror att det alls täcker de behov som finns. En överhettad bostadsmarknad, brist på små lägenheter och köer till visningar av villor visar på ett stort uppdämt behov av bostäder i Halmstad. V och S har också krävt en bostadsförmedling som kan ha ett samlat grepp över behovet och förmedlingen av bostäder i kommunen. Dessutom vill vi ha en mer aktiv fördelningspolitik så att bostäderna blir möjliga att flytta till om de nu kommer att byggas i fler områden. Att Halmstadbor med olika ekonomiska villkor skall kunna mötas i Halmstad istället för att som nu skiljas åt. Vi har gemensamt i V och S lagt en motion om att börja använda tomträtt vid nybyggnation som en fördelningspolitisk möjlighet. Nåväl – detta program antogs i politisk enighet. Sedan vill vi ha mer byggnation av bostäder t ex mot Holm och Kvibille och utmed väg 25 mot Simlångsdalen. Men detta får vi återkomma till i arbetet med den kommande översiktsplanen. Denna fick fullmäktige en kort information om under sammanträdet.
Mariann Norell

Kopiera länk