Uncategorized

Kommunfullmäktige 2011-04-26

Störst på dagordningen denna kväll var verksamhetsredovisningen av Halmstads kommun 2010. Detta ärende ledde – ovanligt nog – till en lång politisk debatt mellan huvudsakligen moderater och socialdemokrater. Vi kunde konstatera att alliansen ej uppfyllt ett antal av sina mål, föga förvånande, med tanke på att de ej avsätter resurser som är tillräckliga för många av de kommunala verksamheterna men gärna pratar om hur duktiga de är. I övrigt var det inga partiskiljande ärenden och mest administrativa beslut.
Mariann Norell

Kopiera länk