Kommunstyrelsen 2011-04-18

Detta var ett informationssammanträde. Först var en representant för Eon där och pratade om deras satsningar på alternativa energikällor. Inte så mycket enligt min mening, framförallt blir det för lite vindkraft. En positiv sak är dock att Eon kommer att satsa på biogas och medverka till att fler mackar i Halmstad förses med möjlighet att tanka gas. Ytterligare en information gavs om säkerhet och beredskap inför krissituationer och olyckor. Lite svårt att ta till sig, det blir mest prat om Gudrun och tsunamin. Mest förberedelse för oss i Halmstad verkar vara aktuell vad gäller om Nissan svämmar över.
Andra ämnen handlade om kollektivtrafiken, som nu kommer att helt tas över av Region Halland, d v s ägandet av Hallandstrafiken. Jag befarar att det blir svårare att skapa politik för Halmstad eftersom man gärna ser gemensamma taxor och regler i länet.

Kopiera länk