Kommunfullmäktige 2011-05-17

Här redovisades de kommunala bolagens årsberättelser, vilket inte gav frågor eller ledde till debatt. En motion från spi om att skapa fler arbetstillfällen för ungdomar avslogs. Motionen kan väl sägas vara ett led i deras utspel där de ville satsa mer än alliansen för att få fler väljare. Lätt att avslå eftersom spi haft stora möjligheter att rösta på v:s och s:s oppositionsbudget där betydligt mer pengar fanns för att satsa på jobb för unga.
Sd:s motion om att ej skriva in vikten av ”mångfald” i de kommunala personaldokumenten var uppe till beslut. Den avslogs – som väl var av en övervägande majoritet. Motion om ”fixar-Malte” (av spi) inom äldreomsorgen avslogs också. Vår bedömning är att möjlighet att få hjälp med mindre tjänster skall rymmas inom t ex ordinarie hemtjänst.
S motion om tranieetjänster avslogs efter votering. Det handlar om högskolestudenters möjlighet att jobba inom kommunen. Två ärenden berörde detta tema, även ett annat ärende där alliansen i princip säger ja till denna form. Märkligt att de inte kunde sagt ja till motionen.
Beslut fattades om att bifalla HFAB:s inköp av marken vid Lundgrens gjuteri (utmed järnvägen), för att möjliggöra ett bostadsområde centralt med hyreslägenheter, bra köp tycker vi i v.
Kollektivtrafiken skall övergå till Region Halland och beslut fattades om detta i enighet. Vi hade förslag på annan skrivning vad gäller möjligheten att påverka taxorna. Det blir svårare att tolka möjligheten att sänka taxorna generellt när det i avtalet bara står att det är möjligt att subventionera vissa grupper. Vi befarar en generell taxa för alla kommuner vilket kan innebära att de olika kommunerna inte kan bedriva en egen taxe- och kollektivtrafikpolitik. Det vore inte bra eftersom de olika kommunerna i länet har olika förutsättningar och kan behöva olika politiska möjligheter att styra kollektivtrafiken i framtiden. Vi fick inget gehör för vårt yrkande.
Mariann Norell

Kopiera länk