Kommunstyrelsen 2011-05-16

Detta var ett informationssammanträde där KS-ledamöterna fick information om bl a kommunstyrelsens verksamhetsplan, landsorts- och tätortsutveckling och genomgång av delårsrapporterna. Sedan gjordes en rundresa till områdena utanför stadskärnan, Getinge, Oskarström, Steninge, Frösakull m fl utkanter av staden för att visa pågående utveckling och planering.
Mariann Norell

Kopiera länk