Alla inlägg: jun 2011

Budgettalet

Den 21 juni fastställdes Halmstads Planeringsdirektiv med budget för 2012-2014 enligt den borgerliga majoritetens förslag. Det motförslag som vi tog fram tillsammans med Socialdemokraterna försvarades av Mariann Norell med följande anförande under sammanträdet: Vi i vänsterpartiet vill se ett Halmstad som utvecklas till en kommun med jämlika villkor mellan människor. Där...

Glad sommar!

Sommar är skönt, och då ska man passa på att ta det lugnt. Det gör vi i alla fall. Men du kan träffa oss på Stora torg den 6:e augusti!

Kommunfullmäktige 2011-06-21

Viktigaste frågan här behandlade budget och planeringsdirektiv 2012-2014. Det blev en lång debatt där privatiseringar, och alliansens brist på satsningar på ungdomsarbetslösheten, kultur och föreningsliv blev tydligt. Se vänsterpartiets inlägg i budgetdebatten på annan plats på hemsidan. Mariann Norell

Kommunstyrelse 2011-06-13

Vid detta sammanträde beslutades i ett antal planärendefrågor utan politisk oenighet samt hanterade för övrigt mest frågor av administrativ art.

Kommunstyrelsen 2011-05-31

Vid denna kommunstyrelse kunde jag inte närvara. Här avhandlades planeringsdirektiv med budget 2012-2014 och alliansens förslag vann majoritet. Ärendet med bostäder och köpcentra vid gamla Tegelbrukstomten var också uppe till beslut och fick avslag som väl var. Vi vill inte ha fler köpcentra i Halmstad oavsett att ägaren i Hallandsposten...