Kommunfullmäktige 2011-06-21

Viktigaste frågan här behandlade budget och planeringsdirektiv 2012-2014. Det blev en lång debatt där privatiseringar, och alliansens brist på satsningar på ungdomsarbetslösheten, kultur och föreningsliv blev tydligt. Se vänsterpartiets inlägg i budgetdebatten på annan plats på hemsidan.
Mariann Norell

Kopiera länk