Kommunstyrelse 2011-06-13

Vid detta sammanträde beslutades i ett antal planärendefrågor utan politisk oenighet samt hanterade för övrigt mest frågor av administrativ art.

Kopiera länk