Uncategorized

Kommunstyrelsen 2011-05-31

Vid denna kommunstyrelse kunde jag inte närvara. Här avhandlades planeringsdirektiv med budget 2012-2014 och alliansens förslag vann majoritet. Ärendet med bostäder och köpcentra vid gamla Tegelbrukstomten var också uppe till beslut och fick avslag som väl var. Vi vill inte ha fler köpcentra i Halmstad oavsett att ägaren i Hallandsposten hotat med sopsortering istället.

Kopiera länk