Budgettalet

Den 21 juni fastställdes Halmstads Planeringsdirektiv med budget för 2012-2014 enligt den borgerliga majoritetens förslag. Det motförslag som vi tog fram tillsammans med Socialdemokraterna försvarades av Mariann Norell med följande anförande under sammanträdet:

Vi i vänsterpartiet vill se ett Halmstad som utvecklas till en kommun med jämlika villkor mellan människor. Där det är de goda möjligheterna att arbeta, bo och leva som gör det intressant att söka sig hit. Där det gäller alla människor oavsett bakgrund, historia ålder eller kön. Där Halmstad kan gå före och vara med och visa vägen mot ett bättre samhälle. Det borde vara möjligt eftersom vi är en kommun med mycket god ekonomi.

Men vägen dit är lång. Vi har backat rejält på senare år och klyftan ökar mellan människor med olika bakgrund och villkor. Det blir allt svårare att få jobb – särskild för de unga. Livet blir allt svårare att leva för dom som av olika skäl inte uppfyller de allt tuffare kraven. Det gäller i riket och det gäller i Halmstad.

Det är ett politiskt ansvar att fördela våra gemensamma resurser så att villkoren utjämnas. Och det är allas ansvar att betala via skattsedeln och att solidariskt medverka till  att klyftorna minskar och människor kan närma sig varandra oavsett bakgrund och villkor. Det är inte konkurrens mellan människor, den privata plånboken och egoismen som skall styra vår framtid. Det är viljan till mänsklighet, omtanke och förmågan att hjälpa varandra som fört mänskligheten framåt  i alla tider.

I oppositionens budgetalternativ bibehåller vi skatten för att visa just detta, att vi i framtiden behöver den solidariska fördelningen.

När man tittar på de olika alternativen ser det siffermässigt inte så olikt ut. Vi som är i opposition har också att tas med en regering som helst ser så lite pengar som möjligt till kommunal välfärd och sjukvård. Det innebär sämre möjligheter för oss att göra fler långsiktiga satsningar som visar vägen till ett jämlikare samhälle.

Men skillnaderna mellan våra olika budgetar handlar om de satsningar som görs och om vad som förs fram i texter och mål.

Oppositionen har valt att visa vägen med bland annat följande satsningar:

–          Arbete för unga med lön och ersättning som man kan leva på

–          Kommunal bostadsförmedling för att fördela/informera/bevaka bostadssituationen bättre

–          Kompetensutveckling istället för vårdnadsbidrag

–          Rättvisare barnomsorgsavgift

–          Skol- och förskolesatsningar som lyfter fram de barn som har det svårast

–          Barn och ungdom i behov av vård och stöd

–          Miljösatsningar som gör det enklare och billigare att resa kollektivt och som har en fördelningspolitisk profil

–          Föreningssatsningar på idrott, folkbildning och kultur

Samtliga dessa satsningar handlar om ökad jämlikhet och bättre miljö.

Ett område som vidare borde ha ett större utrymme i våra planeringsdirektiv är våra bolags verksamhet. Där finns en aktiv debatt med massor av synpunkter från våra kommuninvånare och där finns mycket att diskutera vad gäller ägardirektiv, vad bolagen skall göra och inte göra och hur utdelningarna till kommunen som ägare skall se ut. Nu kommer detta att hanteras under hösten för beslut så vi får återkomma då. Som jag ser det skulle det vara lämpligt att ha dem samtidigt med våra planeringsdirektiv.

Alliansens budget och planeringsdirektiv

Visar tydligt vad man vill och vart man vill. Ni är konsekventa med Era skattesänkningar. Allt mindre skall beslutas politiskt – eller omfördelas – allt mer skall bero på enskilda människors välvilja. Fortsatta privatiseringar och de s k utmaningarna  syftar till att minska det gemensamt styrda och överlämna åt enskilda personer eller familjer att bedöma vilka välfärdstjänster som ska användas. Den demokratiska kontrollen minskar och det blir de ”duktiga konsumenterna” som klarar sig bäst. Alltfler skandaler i privata vårdföretag visar på riskerna med denna allianspolitik. I vinstdrivande verksamheter finns hela tiden risken att kvalitén blir sämre för att vinsterna skall öka. Den största vinsten kan göras på minskad personaltäthet. Samtidigt är god personaltäthet oftast den bästa garanten för god vård och omsorg.

Den återkommande kommentaren är att vi ska bli bättre på kvalitetskontroll. Snart är vår kommunala byråkrati överlastad med kontrollmätningar utan att vi får ett uns bättre kvalitet. Fortfarande är våra kvalitetsmätningar av mindre god klass. Bästa sättet att ha koll på verksamheter är utan tvekan att ha dem i egen regi. Då har de också demokratisk kontroll, om politiskt ansvariga missköter sig kan de avsättas.

Alliansen visar tydligt i sina texter vad man vill. Med ord som ”personlig frihet och personligt ansvarstagande”. ”det individuella valet centralt” och ”valfrihet” visar man vägen. Vems valfrihet kan man undra? Valfriheten har i alla tider gynnat dem med mest pengar och bäst förutsättningar. Med ord som ”mångfald” säljer man ut det gemensamt ägda. Frågan är när alliansens mångfald övergår till enfald. Och varför kan inte mångfald erbjudas i gemensamt ägda verksamheter under demokratisk kontroll i alliansens värld? Är det för att den politiska viljan inte finns?

För att spara framöver uppfinner alliansen en framtida ”omprövning” som till att börja med ska utredas för att införas 2013.  Vi har också besparingar – i vårt fall på vikarier och timanställda –  men de är tydliga och anger vad och hur vi skall spara.

I alliansens satsning ”ökade livschanser för unga” har man konstruerat ett förslag som kanske ger arbetslivsmeriter men som inte ger en inkomst att leva på . Här ser vi att de föredrar sitt eget kritiserade bidragsberoende framför en vettig inkomst för unga arbetslösa.

Det är bra att kulturhuset får vara kvar men varför diskuterar man nu att upphandla teaterverksamhet inom kulturnämnden? Anser nämndens ordförande att kvartersteatern misskött verksamheten? Eller har kvartersteaterns aktiva haft andra åsikter än nämndens majoritet?

Satsningarna på samhällsföreningarna är bra. Föreningslivet skall stödjas anser vi vänsterpartister. Däremot vill vi inte att de skall stödjas för att utföra kommunala uppgifter. Låt oss hoppas att det inte är skälet till denna satsning.

Bifall till oppositionens budgetförslag!

Mariann Norell

Vänsterpartiet

Kopiera länk