Uncategorized

Kommunstyrelsen 2011-09-06

Dagens sammanträde innehöll en lång lista med ärenden och information. Folkets Hus Oskarström vill låna pengar till upprustning, detta sa alliansen nej till medan S yrkade bifall. Avkastningskravet på Komlär skrotades fr o m 2013. S motion om ungdomsfullmäktige godtogs medan motionen om frukost i skolan avslogs. En MP motion om Brogård där man vill röja upp stigarna utmed Fyllån återrermitterades. Detaljplan för Slottsmöllan antogs i enighet. Här har förslaget om shoppingcenter tagits bort, som väl är. Betyder att där blir ett bostadsområde. Sedan fick Enslövs samhällsförening ett bidrag, vilket kan jämföras med avslaget för Folkets Hus i Oskarström. Organisationer med socialistiska förtecken göre sig icke besvär! Diverse yttranden antogs. Beslut togs också om att utreda hur kommunens näringslivskontakter skall se ut i framtiden organisatoriskt. Information gavs inför träffen på Gullbrannagården om deponin på Kistinge.
Mariann Norell

Kopiera länk