Kent Härstedt – Östra Jerusalem som en framtida Palestinsk huvudstad

Unde ett öppet möte kommer Kent Härstedt att tala om den konferens, som ägde rum i Jerusalem den 3 september i år. Där tog man upp frågan om Östra Jerusalem, som en framtida Palestinsk huvudstad.

Konferensen arrangerades av Socialdemokraterna i samarbete med Olof Palmes Internationella Center. Där deltog Kent Härstedt, Carin Jämtin, Veronica Palm, Lena Hjelm Wallén, Ann Linde, Pål Wrange (folkrättsexpert), Hanan Asraawi (PLO), Nabeel Shaat (Al Fatah), Mohammad Barakeh (Knesset), Daniel Seidermann (Ir Amim) samt arkitekter från Genèveinitiativet, som arbetat fram praktiska lösningar på en delad huvudstad.

Halmstads Teater (Festsalen)

Torsdag 29 september kl. 19.00

Fri entré

Välkomna!

Kopiera länk