Alla inlägg: nov 2011

Kommunstyrelsen 2011-11-29

Sammanträdet började med bolagsfrågor, översynen av ägardirektiven. De gick igenom enligt alliansens önskemål. Vi yrkade i vänsterpartiet ändringar på ett antal punkter: Att VD skall beslutas av kommunstyrelse, att vinster skall åter till bolagen med undantag för beräknad skatteeffekt (vilket var enda skälet att ha Halmstad Rådhus AB), att Hem...

Kommunfullmäktige 2011-11-22

Sammanträdet startade med en allmänhetens fråga om sophanteringen där Hem AB fick kritik vilket besvarades av miljöpartisten och ordföranden i Hems styrelse Roger Orwén. Jag gick också upp och svarade på frågan om Hems vinster och om att vänsterpartiet dels vill ha lägre vinstkrav, dels vill minska förbrännings och deponeringsbehoven....

Kommunstyrelsen 2011-11-21

Denna kommunstyrelse innehöll diskussions- och föredragningsärenden. Första punkten handlade om integration och utanförskap. Integrationsdelen blev en föredragning om satsningarna på Andersberg som i sig är bra. Min synpunkt var att man måste titta på hela Halmstad för att få en analys av var olika insatser kan göras för att få...

Antirasistisk manifestation till minne av Kristallnatten

Ung Vänster och Vänsterpartiet manifesterar på årsdagen av Kristallnatten, med apelltal, facklor och marchaller. Vi har även bjudit in andra partier, ungdomsförbund och föreningar. Kom dit du med! Stora torg onsdagen den 9/11 kl 18:00. Aldrig mer kristallnatt!

Kommunstyrelsen 2011-11-01

Mycket utredningsuppdrag och taxor mest för inspektioner av Miljö & Hälsa som antogs i politisk enighet. Ett taxeärende som avser renhållningstaxor hade varit värt en större mässa men här förde vi en diskussion med S om titta på taxorna senare, eventuellt i samband med budget/planeringsdirektiv. Även VA-avgifterna skall höjas men...

Kommunfullmäktige 2011-10-25

Dagens fullmäktige började med en allmän debatt om näringslivsfrågorna. Något oinspirerande för undertecknad som anser att alliansen nästan enbart gynnar företagen, framförallt de i välfärden som vill tjäna pengar på skattefinansierade verksamheter. Vänsterpartiets näringslivsfrågor handlar till stor del om trygghet för småföretagare så det fick bli temat för mitt talande....