Uncategorized

Kommunfullmäktige 2011-10-25

Dagens fullmäktige började med en allmän debatt om näringslivsfrågorna. Något oinspirerande för undertecknad som anser att alliansen nästan enbart gynnar företagen, framförallt de i välfärden som vill tjäna pengar på skattefinansierade verksamheter. Vänsterpartiets näringslivsfrågor handlar till stor del om trygghet för småföretagare så det fick bli temat för mitt talande. För övrigt ansåg jag i debatten att vi i Halmstad skall
– skrota näringslivsbolaget
– satsa på samarbete med Högskolan framförallt vad gäller miljöteknik
– satsa på ungdomsarbetslösheten
– satsa på beställning/upphandling som gynnar lokala företagare
– se till att ha en bra förskola/skola som lockar människor – även företagare – hit.
För övrigt handlade fullmäktige denna gång om ett antal interpellationer och en motion om sommararrangemang av S som vill ha en ordentlig aktivitet i Norre Katts Park, motionen fick bifall av ett enigt fullmäktige. Två markanvisningar till det nya området Albinsro/Bergsgård i Söndrum antogs också i full politisk enighet. Vår egen motion om filmade fullmäktigesammanträden antogs till viss del, det var bra så kan fler se vad som sägs och görs i fullmäktigesalen. Inte minst kan skolelever i undervisningssyfte ta del av besluten och debatterna. En ekonomirapport lades till handlingarna. Då var timmen sen så ingen debatt fördes tyvärr. Annars fanns där en del att kritisera av alliansens politik. De når inte upp till många mål där främst personaltäthet och trygghet – säkerhet för barn och unga lämnar mycket i övrigt att önska. Alliansen vill mycket men avsätter inte pengar så att det går att fullfölja. Istället lägger de nya sparmål varje år.
Mariann Norell

Kopiera länk