Uncategorized

Kommunstyrelsen 2011-11-01

Mycket utredningsuppdrag och taxor mest för inspektioner av Miljö & Hälsa som antogs i politisk enighet. Ett taxeärende som avser renhållningstaxor hade varit värt en större mässa men här förde vi en diskussion med S om titta på taxorna senare, eventuellt i samband med budget/planeringsdirektiv. Även VA-avgifterna skall höjas men inte mycket och det handlar om att samordna taxorna för Halmstad och Laholm som nu har gemensam VA-nämnd. Alliansen hade vidare ett ärende som anknyter till tidigare beslut om kulturen och kvartersteatern, man vill utreda ett nytt kulturområde – som skulle kunna vara området runt Örjanskolan. Här föreslog S att utredningen skall innefatta en fritidsgård på Örjanområdet med kulturinriktning, vilket faktiskt alliansen gick med på.
I ett ärende – ökade livschanser för ungdomar – lade nu alliansen sina förslag till aktiviteter för arbetslösa ungdomar. Satsningarna i sig inte så dåliga men tänkandet och försörjningen av de unga arbetslösa lämnas därhän. Man väljer att utpeka vissa grupper som skall satsas på och får därmed ut budskapet att det handlar om vissa grupper av ungdomar med svåra problem som är arbetslösa. Det är sorgligt enligt min mening. De allra flesta är normala ungdomar som behöver pröva på arbete och få en lön att leva på. I övrigt gavs en del information från ordföranden och kommunchefen.
Mariann Norell

Kopiera länk