Uncategorized

Kommunstyrelsen 2011-11-21

Denna kommunstyrelse innehöll diskussions- och föredragningsärenden. Första punkten handlade om integration och utanförskap. Integrationsdelen blev en föredragning om satsningarna på Andersberg som i sig är bra. Min synpunkt var att man måste titta på hela Halmstad för att få en analys av var olika insatser kan göras för att få en mer integrerad stad. Andra delen var en föredragning om projektet Clavis som fått ett stort genomslag och nått många psykiskt funktionshindrade.
Vindkraften och olika frågor runt detta diskuterades vidare. Nu har staten beslutat att vindkraft till havs är mest intressant men frågan om nuvarande plan duger ställdes. Det tycker inte vi i vänsterpartiet, vi vill ha mer vindkraft i fler områden, främst utmed E6 vilket man lyckats bra med i våra grannkommuner. F n finns ett stort intresse från många vindkraftsbolag att investera i de s k utredningsområden som angavs i planen och som alltså inte är beslutade om för etableringar. Det blev en diskussion om att satsa på andra alternativ än vindkraft. Själv menade jag att detta är fegt, bara för att det nu förekommer en debatt man inte vill ta. Om Halmstad ska satsa på flera olika energikällor , vilket bör vara framtiden, så måste man också satsa på vindkraft särskilt när nu intresse finns.
Deponin i Kistinge föredrogs av Hem, mer ingående hur det är tänkt. Vad gäller soporna – de italienska – kan de ingå i en mellanlagring som ska ”balas”. Tankarna om så mycket sopor känns inte bra, framförallt inte de italienska.
Ett projekt för ”kostnadseffektivisering” och kvalitetshöjning bordlades, som väl var. Vidare presenterades årets omvärldsanalys. Enligt min mening var den formulerad i mycket negativa termer, allt kändes som farhågor och det som gäller är att alla skall vara krismedvetna, jag tror inte på detta som ett sätt att tänka om framtiden.
Mariann Norell

Kopiera länk